gnwsi inside

Οι κατευθύνσεις που πρέπει ο μαθητής να επιλέξει, η σχολή που θα ακολουθήσει και ποια τμήματα θα δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο, αλλά κυρίως η αγωνία και η διαρκής αναζήτηση της ερώτησης «Τι επάγγελμα να ακολουθήσω», είναι από τα προτεύοντα θέματα άγχους που πρέπει να αντιμετωπίσουν από κοινού μαθητές, γονείς και καθηγητές.

Στο Φροντιστήριο Γνώση φροντίζουμε για την ασφαλή και έγκυρη πληροφόρηση των γονέων και των μαθητών με γνώμονα τα ατομικά χαρακτηριστικά, τις βλέψεις και τα προσόντα τους με ενημερωτικά σεμινάρια για:

 

 • τις πανελλαδικές εξετάσεις
 • τις σχολές και τις σπουδές
 • τα ελληνικά πανεπιστήμια
 • τα επαγγέλματα
 • τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα

 

Το Φροντιστήριο Γνώση από τις αρχές του 2016 και για πρώτη φορά στο νησί της Κω, προσφέρει το εξειδικευμένο Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων ΑΡΙΣΤΟΝ.

Το ΆΡΙΣΤΟΝ Τεστ αποτελεί το πιό πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και διερευνά:

1. Την προσωπικότητα

2. Τις κλίσεις

3. Τις ικανότητες

4. Τις δεξιότητες

5. Τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου


Έτσι προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ – ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ' Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Ευνόητο είναι ότι το επίπεδο της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε και από την προσπάθεια που αυτό θα καταβάλλει ως εκπαιδευόμενος αλλά και ως εργαζόμενος στη συνέχεια.

Σε κάθε περίπτωση, το ΑΡΙΣΤΟΝ προτείνει συγκεκριμένα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του εξεταζόμενου, καθώς και το βαθμό στον οποίο το καθένα από αυτά ταυτίζεται με τους επιμέρους παράγοντες της προσωπικότητας (πρωτογενείς και δευτερογενείς).

 

Η παρακάτω ενημέρωση έχει ώς σκοπό να σε ενημερώσει σχετικά με τη χορήγηση του ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ Επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλη την Ελλάδα. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες μέσα απο τις παρακάτω ερωτήσεις.

 Τι είναι το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ;

Το ΆΡΙΣΤΟΝ Τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα

 κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ - ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ' Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ της εταιρείας Computer Center που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Είναι προφανές ότι το επίπεδο της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε και από την προσπάθεια που αυτό θα καταβάλλει ως εκπαιδευόμενος αλλά και ως εργαζόμενος στη συνέχεια.

Πού απευθύνεται το Άριστον Τέστ;

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου, καθώς επίσης και σε σπουδαστές που επιθυμούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα: 

ΑΡΙΣΤΟΝ kids: Βοηθά τους γονείς να γνωρίσουν την προσωπικότητα των παιδιών τους, να εξηγήσουν την συμπεριφορά τους, να εντοπίσουν τυχόν μαθησιακές δυσκολίες και να διαπιστώσουν με ποιο τρόπο μεταδίδεται η γνώση στο παιδί ώστε να μαθαίνει ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά.οτελέσματα του Τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστα δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω ειδικού λογισμικού που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

ΑΡΙΣΤΟΝ Candidates: Ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου για να τους κατευθύνει σωστά στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Αναλύει σε βάθος τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες του υποψηφίου και συσχετίζει την εργασιακή του προσωπικότητα με συγκεκριμένες Πανεπιστημιακές Ειδικότητες και αντίστοιχα Πανεπιστημιακά τμήματα του Μηχανογραφικού Δελτίου του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και Ξένων Πανεπιστημίων.

ΑΡΙΣΤΟΝ για Φοιτητές: Αφορά προπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστημιακών σχολών, ΑΤΕΙ και Κολεγίων. Στόχος είναι να εντοπιστούν Μεταπτυχιακά τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, τόσο σε επίπεδο Master όσο και σε επίπεδο Διδακτορικού Διπλώματος, ή ακόμα και επαναπροσδιορισμός καριέρας.

ΑΡΙΣΤΟΝ για Ενήλικες: Είναι ιδανικό για επαναπροσδιορισμό καριέρας. Απευθύνεται σε άνεργους που αναζητούν εναλλακτικά εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς επίσης και σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να επαναπροσδιορίσουν την καριέρα τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Γιατί να κάνω το Άριστον Τέστ;

Έχοντάς υπ' όψιν μας ότι στην χώρα μας ένα μεγάλο ποσοστό των νέων που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους φτάνουν στην απόφαση αυτή εξ' αιτίας λανθασμένης επιλογής, και εκτιμώντας παράλληλα, ότι η σωστή επιλογή επαγγέλματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα ισόρροπης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου και ως εκ τούτου έχει διαχρονική σημασία, σου γνωστοποιούμε ότι το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ χορηγείται ήδη σε πάνω από 450 πιστοποιημένα κέντρα σε όλη την Ελλάδα εκ΄των οποίων και το Κέντρο Θεραπείας και Ειδικής Μάθησης Ανάδραση.

Έτσι θα μπορέσουμε να απαντήσουμε ερωτήματα όπως :

 • Ποιο είναι το επάγγελμα που μου ταιριάζει και μπορώ να ασκήσω με επιτυχία;
 • Ποιες σχολές με οδηγούν στα επαγγέλματα  που μου ταιριάζουν;
 • Ποια κατεύθυνση να διαλέξω;
 • Ποιό μάθημα γενικής παιδείας να επιλέξω ως 6ο στη Γ' Λυκείου;
 • Πώς θα συμπληρώσω αποτελεσματικά το μηχανογραφικό μου δελτίο;

Πώς γίνεται το Άριστον Τεστ; Είναι δύσκολο; Πόσο διαρκεί;

Το ΆΡΙΣΤΟΝ Τεστ διατίθεται μέσω πιστοποιημένων Συμβούλων και υλοποιείται μόνο με τη χρήση Η/Υ, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. Παράλληλα διενεργείται έλεγχος των απαντήσεων που δίνονται (ανιχνευτής ψεύδους), ώστε να αξιολογηθεί η ειλικρίνεια του εξεταζόμενου.

Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και ολοκληρώνεται σε 40-60 περίπου λεπτά. Ο ενδιαφερόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό που του παρέχει ο Σύμβουλος, ενεργοποιεί το αυτοματοποιημένο ερωτηματολόγιο στον υπολογιστή και απαντά σε σειρά ειδικών, σταθμισμένων ερωτήσεων.

Οι απαντήσεις του αποστέλλονται κρυπτογραφημένες μέσω του διαδικτύου στον κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας Computer Academy, όπου το έμπειρο σύστημα επεξεργάζεται τις απαντήσεις και εκδίδει άμεσα το επαγγελματικό προφίλ του εξεταζόμενου, το οποίο και του επιδίδεται μέσω ειδικά εκπαιδευμένου Συμβούλου.

Που βασίζεται;

Το ΆΡΙΣΤΟΝ βασίζεται σε πολυετείς εξειδικευμένες έρευνες σχετικά με την ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας των διανοητικών απαιτήσεων των επαγγελμάτων και το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος, οι οποίες συνδυάστηκαν με ψυχομετρικές μεθόδους και διεθνείς θεωρίες προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η παρούσα έκδοση του ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είναι μια συστοιχία (battery) σταθμισμένων στην ελληνική πραγματικότητα και πλήρως αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών ερωτηματολογίων, που αφορούν στην Προσωπικότητα, στην Αυτοεκτίμηση, στο επίπεδο Ψυχολογικού Ελέγχου που έχει το άτομο, καθώς και στην Κλίμακα Επαγγελμάτων CAPS.

Είναι μέρος μιας ολοκληρωμένης σειράς ψυχομετρικών τεστ υπό τον τίτλο CAPS (Computer Academy Psychometric Series) τα οποία στηρίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και σε αποτελέσματα δημοσιευμένων ερευνών. Την ευθύνη ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης όλων των αυτοματοποιημένων ερωτηματολογίων καθώς και του έμπειρου συστήματος την έχει η εταιρεία Computer Academy Ε.Π.Ε. (Τηλ. 210-8083035).

Ποιά είναι η διαδικασία του Τέστ;

Το τεστ διατίθεται μέσω πιστοποιημένων Συμβούλων του Κέντρου Ανάδραση και υλοποιείται άμεσα με τη βοήθεια Η/Υ, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, διασφαλίζοντας έτσι αντικειμενικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα οι απαντήσεις που δίνονται ελέγχονται ως προς την ειλικρίνειά τους. Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και ολοκληρώνεται σε 40 περίπου λεπτά. Ο ενδιαφερόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό, που του παρέχεται από τον Σύμβουλο, ενεργοποιεί στον υπολογιστή το τεστ και απαντά σε σειρά ειδικών ερωτήσεων. Οι απαντήσεις του αποστέλλονται κρυπτογραφημένες μέσω του διαδικτύου, στον κεντρικό υπολογιστή (Server) της Computer Academy, ο οποίος χρησιμοποιώντας εξελιγμένα και πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα, επεξεργάζεται τις απαντήσεις του εξεταζόμενου και εκδίδει άμεσα το επαγγελματικό του προφίλ, το οποίο του επιδίδεται πάντα μέσω ειδικά εκπαιδευμένου Συμβούλου.

Στη συνέχεια η τελική έκθεση παραλαμβάνεται απο ειδικά εκπαιδευμένους και καταρτισμένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του χώρου μας, οπότε και γίνονται δύο συναντήσεις με εσάς προκειμένου να αναλύσουμε τα αποτελέσματα και να ενημερωθείτε όσο πιο αναλυτικά γίνεται σχετικά με την αναφορά που παραλαμβάνετε.

Τί περιλαμβάνει η τελική έκθεση;

Η τελική έκθεση περιλαμβάνει περί τις 60 σελίδες κι έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

 • Πρόλογος: Θεωρητικό υπόβαθρο, Χορήγηση και Υποστήριξη.
 • Προσωπικά στοιχεία εξεταζόμενου.
 • Διάρκεια Ερωτηματολογίου και Βαθμός Αλήθειας απαντήσεων.
 • Βαθμολόγηση Ψυχομετρικών Κατηγοριών, Ιστόγραμμα.
 • Θεωρητική θεμελίωση του τεστ.
 • Αναλυτική αξιολόγηση: Προσωπικότητα, Αυτοεκτίμηση, Έλεγχος, Κλίμακα CAPS, Ιστογράμματα.
 • Εξειδικευμένοι ψυχομετρικοί παράγοντες.
 • Προχωρημένες Στατιστικές Μετρήσεις.
 • Εργασιακά περιβάλλοντα και δευτερογενείς παράγοντες.
 • Προσωπικότητα - Περιβάλλον - Συνάφεια - Διαφοροποίηση.
 • Προτεινόμενες Σχολές και Επαγγέλματα.
 • Παράρτημα Α - Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Παράρτημα Β - Γονείς και επαγγελματικός προσανατολισμός.
 • Παράρτημα Γ - Επιστημονικές και τεχνολογικές ειδικότητες.
 • Λοιπές πληροφορίες.

Ποιά είναι η Αξιοπιστία του Τέστ;

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ είναι με διαφορά το πλέον αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού διότι:

 • Βασίζεται σε μελέτες και έρευνες πλέον των 30 ετών.
 • Εξασφαλίζει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια των απαντήσεων (5 βαθμοί αλήθειας).
 • Έχει παγκοσμίως το μεγαλύτερο Δείκτη Αξιοπιστίας (99%) και Δείγμα Στάθμισης (10.000 νέοι).
 • Εκδίδει αποτελέσματα μετά από πλήθος πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών, συγκρίσεων και συνδυασμών (850 εκατομμύρια περίπου), που γίνονται εξατομικευμένα για κάθε άτομο.

Επίσης:

Οι μαθητές της Γ Λυκείου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα του τεστ για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου ή την επιλογή κατεύθυνσης, μέσω ειδικού λογισμικού  (ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) το οποίο συνοδεύει το τεστ και διατίθεται από το Κέντρο Συμβουλευτικής.

Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του τεστ, την εκτύπωση της ατομικής έκθεσης - profile, τη δυνατότητα χρήσης λεπτομερούς πληροφοριακού υλικού για τα ΑΕΙ - ΤΕΙ και την εξατομικευμένη συμβουλευτική, εφαρμόζεται δε ήδη σε πιστοποιημένες εκπαιδευτικές μονάδες, με τη συνδρομή συμβούλων ειδικά εκπαιδευμένων και επίσημα πιστοποιημένων από τους δημιουργούς του.

Το Φροντιστήριο ΓΝΩΣΗ είναι πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού;

Το Φροντιστήριό μας είναι το επίσημο εγκεκριμένο κέντρο που μπορείτε να κάνετε το τέστ επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ένας πολύ σημαντικός λόγος για να μας προτιμήσετε πέραν της ποιότητας και αξίας του Τεστ, είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα συνδυασμός που σας προσφέρουμε, καθώς δε λαμβάνεται απλά τα αποτελέσματα, αλλά γίνεται και ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε ειδική συμβουλευτική συνάντηση με εμάς, κάτι που αποτελεί αποκλειστικότητα του Φροντιστηρίου Γνώση.

Μπορείτε να καλέσετε τα τηλέφωνα του Φροντιστηρίου μας προκειμένου να σας χορηγήσουμε το Τέστ στο χώρο μας.

 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΗ?

Σχετικά με εμάς

gnwsi onblack

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπό μας που ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα επιπλέον μέσο για να γνωρίσετε καλύτερα εμάς και τη δουλειά μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία!

Ξάνθου 2, Κως 85300

info@gnwsi.edu.gr

+30 22420 26526